Aksjefond     
    Kombinasjonsfond     
    Rentefond     
    Institusjonelle fond     

Oversikt over ODIN fond

På denne siden kan du se nettoavkastningen til ODINs egenforvaltede fond, i forskjellige perioder.
I tabellen under klikker du på det fondet du ønsker at grafen nederst på siden skal vise. Ønsker du å se fondets kursutvikling i andre perioder, kan du velge tidsperiode eller fra - til dato til venstre for grafen.
Aksjefond Kurs pr. NAV Siste dag Siste måned Hittil i år Siste 3 år Siste 5 år Siste 10 år Siden start
ODIN Norden 16.04.14 1513,05 0,47 % 0,42 % -1,18 % 3,41 % 12,90 % 8,46 % 12,05 %
ODIN Finland 16.04.14 5684,27 0,32 % 1,35 % -0,37 % 5,36 % 15,13 % 10,05 % 18,89 %
ODIN Norge 16.04.14 2038,16 0,47 % 0,97 % -0,27 % -3,49 % 10,36 % 7,97 % 14,82 %
ODIN Sverige 16.04.14 2336,27 0,41 % -1,18 % -2,98 % 14,26 % 22,74 % 12,26 % 17,58 %
ODIN Europa 16.04.14 128,83 0,86 % 0,81 % -2,10 % 11,45 % 16,90 % 7,02 % 1,77 %
ODIN Global 16.04.14 139,89 0,87 % 1,93 % -0,57 % 10,18 % 16,03 % 4,21 % 2,35 %
ODIN Maritim 16.04.14 810,92 0,36 % -5,03 % -8,56 % -3,23 % 5,87 % 7,27 % 11,36 %
ODIN Offshore 16.04.14 235,07 0,50 % 2,76 % -1,71 % -1,24 % 10,40 % 11,80 % 6,46 %
ODIN Emerging Markets 16.04.14 195,38 0,39 % 5,51 % -3,52 % 2,95 % 10,28 % 6,76 % 4,75 %
ODIN Eiendom 16.04.14 508,42 0,61 % -0,21 % 6,86 % 11,56 % 22,11 % 14,80 % 15,85 %
ODIN Aksje 15.04.14 98,43 -0,46 % -1,57 %
ODIN Eiendom I 16.04.14 132,72 0,61 % -0,32 % 5,82 % 9,62 %
 
Avkastningen er fratrukket årlig forvaltningshonorar. Avkastning utover 12 måneder er annualisert. Tallene er oppgitt i NOK.Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

ODIN Norden 
Tjenesten er levert av Cicero Consulting
ODIN Forvaltning AS - Tlf: 24 00 48 00   Org.nr. NO 957 486 657                       Cookies og personvern   Generelle vilkår